Xem 100 + dự án
Anh Lam0878 39 8887

Giới thiệu

Đội ngũ quản lý

QDC Design & Build xây dựng đội ngũ quản lý dựa vào nền tảng chuyên môn cao và sự tích lũy kinh nghiệm thực tế trên mỗi dự án thành công của công ty. Với sự nỗ lực không ngừng QDC mong muốn dự án sau luôn có sự cải tiến và tốt hơn dự án trước, tạo môi trường làm việc năng động, hòa đồng và nhiệt huyết đối với mỗi thành viên trong công ty.

Ban giám đốc

Trần Tấn Đạt

Trần Tấn Đạt

Director

Lam Trần

Lam Trần

Vice director

Team thiết kế

Tuyền Nguyễn

Tuyền Nguyễn

Designer - Team Leader

Bông Lê

Bông Lê

Designer - Team Leader

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Designer

Thuy Trần

Thuy Trần

Designer

Kha Đỗ

Kha Đỗ

Designer

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Designer

Thy Thy

Thy Thy

Designer

Hoa Nguyễn

Hoa Nguyễn

Designer

Đăng Nguyễn

Đăng Nguyễn

Designer

Trân Nguyễn

Trân Nguyễn

Designer

Khánh Nguyễn

Khánh Nguyễn

Designer

Nguyễn My

Nguyễn My

Designer

Trinh Lê

Trinh Lê

Designer

Tuấn Phạm

Tuấn Phạm

Designer

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

Designer

Quyên Trương

Quyên Trương

Designer

Lê Dung

Lê Dung

Designer

Team kế toán vật tư

Diễm Nguyễn

Diễm Nguyễn

Chief Accountant

Vy Huỳnh

Vy Huỳnh

Accountant

Hạnh Nguyễn

Hạnh Nguyễn

Accountant

LIEN LE

LIEN LE

Purchasing staff

Tuấn Anh

Tuấn Anh

Assistant

Team Marketing

Yến Linh

Yến Linh

Marketing Manager

HA PHAM

HA PHAM

Content Marketing

Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

Media Marketing

Tuấn Vũ

Tuấn Vũ

Digital Marketing

Thảo Trần

Thảo Trần

Content Marketing

Ngân Nguyễn

Ngân Nguyễn

Content Marketing

Team Kinh Doanh

Trương Lê

Trương Lê

Sales

Phúc Trần

Phúc Trần

Sales

Mạnh Hùng

Mạnh Hùng

Sales

Phương Mai

Phương Mai

Sales

Team Giám Sát

Trung Lê

Trung Lê

Supervision

Thanh Bình

Thanh Bình

Supervision

Hoàng Quân

Hoàng Quân

Supervision

Minh Thiện

Minh Thiện

Supervision

Quốc Cường

Quốc Cường

Supervision

Thanh Lâm

Thanh Lâm

Supervision

Team M&E

Minh Hoàng

Minh Hoàng

Supervision

Sơn Lê

Sơn Lê

Supervision

Thái Đặng

Thái Đặng

Supervision

Tiến Nguyễn

Tiến Nguyễn

Supervision

Luân Trân

Luân Trân

Supervision

Tùng Phạm

Tùng Phạm

Supervision

Team Xưởng

Khoa Nguyễn

Khoa Nguyễn

Supervision

Hữu Huấn

Hữu Huấn

Supervision

Nhiệm Kiều

Nhiệm Kiều

Supervision

Ngọc Vàng

Ngọc Vàng

Supervision

Huỳnh Trương

Huỳnh Trương

Supervision

Hào Phạm

Hào Phạm

Supervision

Hình ảnh

Công ty

Tất niên 2018
Tất niên 2018
TEAM BUILDING 2019
TEAM BUILDING 2019
GALA DINNER 2019
GALA DINNER 2019

Video hoạt động công ty

QDC Team Building 2019
Year End Party 2018
https://retail.qdc.vn/
https://retail.qdc.vn/catalog/view/theme/